Náš
Zakladatel

Geše Kelsang
Gjatso Rinpoče

Ctihodný Geše-la zasvětil celý svůj život studování, a poté rozkvětu buddhistického učení po celém světě. Poté, co v roce 1977 přišel na Západ, usilovně pracoval na vytvoření moderní prezentace kadampské linie učení. V jeho prezentaci jsou všechny významy a náhledy Buddhových původních učení zachovány v úpravě, která je přístupná a vhodná pro současné praktikující. Díky Gešelově velkomyslné laskavosti má nyní každý, bez ohledu na národnost, kulturu, věk nebo pohlaví možnost, vědecky ověřenými metodami, praktikovat jak vyřešit každodenní problémy. Řešení, které na konec vede ke skutečnému a trvalému štěstí.

gkg-1000x700 Karolina

CELÝ ŽIVOT ZASVĚCENÝ ROZKVĚTU MODERNÍHO BUDDHISMU PO CELÉM SVĚTA

Geše Kelsang se narodil v Tibetu v roce 1931 a v osmi letech byl vysvěcen na buddhistického mnicha. V Tibetu rozsáhle studoval ve velkých klášterních univerzitách, a pod vedením Kjabže Trižanga Rinpočeho, jeho duchovního průvodce, získal titul „Geše“, což doslova znamená „duchovní přítel“. Poté, co opustil v roce 1959 Tibet, strávil dalších osmnáct let v meditačním ústraní v himálajské oblasti severní Indie.

V roce 1977, podpořen vlastním duchovním průvodcem, ctihodný Geše Kelsang Gjatso přijal pozvání Manžušri centra v Anglii, aby učil lidi Západu čistou Dharmu.

“Opravdu mohu říci, že po setkání s Trižangem Doržečangem se můj život stal smysluplným.” Jeho vlivem jsem pochopil skutečný význam Dharmy. Veškerá moje schopnost učit a veškerá pomoc, kterou poskytuji, pochází od tohoto lámy. “

V roce 1991 založil Geše-la NKT-IKBU, který má nyní více než 1400 Kadampa center a poboček po celém světě. Ve městech tak daleko  jako je Perth v Austrálii, Queretaro v Mexiku a Durban v Jižní Africe. Také řadu center pro meditační ústraní, včetně Španělska, Německa, Švýcarska a USA.

 

„To aby Buddhadharma vzkvétala po celém světě a aby přání všech živých bytostí byla splněna, naprosto závisí na rozvoji kvalifikovaných center Dharmy. Pouze centra Dharmy poskytují učení Dharmy, studijní programy, knihy Dharmy a další nezbytné podmínky. Bez kvalifikovaných center Dharmy, není rozvoj čisté Buddhadharmy možný“

Geše-la napsal 24 autoritativních knih a složil přes 50 modlitební knížek, které byly přeloženy do mnoha různých jazyků.

 

„Moje knihy jsou komentáře k učení Lamy Congkhapy a jeho učení jsou komentáře Buddhových učení. Takže tyto knihy jsou Buddhovo učení. Lidé mohou říci, že jsem autorem Radostné cesty ke štěstí, ale ve skutečnosti je to učení Že Congkhapy. Dharmapala Dorže Šugden podpořil a dal energii k uskutečnění takové knihy a pomohl shromáždit nezbytné podmínky a odstranit překážky, ale samotné učení pocházelo z moudrosti Že Congkhapy.“

Geše Kelsang Gjatso přestal v roce 2009 veřejně vyučovat. Pokračuje ovšem dále v neúnavné práci psaním nových knih a přepracováním předchozích titulů a zakládáním nových Dharma center po celém světě.

 

Založil tři jedinečné studijní programy a více než 1400 center a poboček po celém světě. Vyškolil kvalifikované učitele a prosperující vysvěcenou komunitu, a vytvořil projekt na budování buddhistických chrámů v každém významném městě světa.

Ve svém učení Geše Kelsang zdůrazňuje význam meditace a jak ji aplikovat v každodenním životě, potřebu být skutečně šťastný a jak kultivovat dobré srdce k pomoci druhým. Tyto vlastnosti nejen dokonale demonstruje ve svém vlastním životě, ale inspiruje mnoho lidí v mnoha zemích tím, že učí vlastním příkladem. Je to skromný buddhistický mnich, který věnuje celý svůj život tomu, jak pomoc všem lidem na celém světě najít skutečné štěstí.

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Pokračováním v používání webu souhlasíte.

Zásady ochrany osobních údajů